966 01 31 92 - Plaza de España, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant info@mancomunidad-alacanti.org

Àrea econòmica

ALTA TERCERS

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

LIQUIDACIÓ

  • Liquidació 2021

COMPTE GENERAL

  • Compte General 2021

 

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

LIQUIDACIÓ

COMPTE GENERAL

  • Compte General 2020

 

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOST’ARIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

  • Informe primer trimestre
  • Informe segon trimestre
  • Informe tercer trimestre
  • Informe quart trimestre

LIQUIDACIÓ

COMPTE GENERAL