966 54 84 96 - C/ San Pedro Poveda, s/n, Finca Benisaudet, 2ª planta - 03010ALICANTE info@mancomunidad-alacanti.org

Àrea econòmica

ALTA TERCERS

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

LIQUIDACIÓ

  • Liquidació 2021

COMPTE GENERAL

  • Compte General 2021

 

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

LIQUIDACIÓ

COMPTE GENERAL

  • Compte General 2020

 

PRESSUPOSTOS

MODIFICACIONS PRESSUPOST’ARIES APROVADES PEL PLE

  • No hi ha modificacions

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT

  • Informe primer trimestre
  • Informe segon trimestre
  • Informe tercer trimestre
  • Informe quart trimestre

LIQUIDACIÓ

COMPTE GENERAL