966 54 84 96 - C/ San Pedro Poveda, s/n, Finca Benisaudet, 2ª planta - 03010ALICANTE info@mancomunidad-alacanti.org

Serveis

SERVEI DE TRACTAMENTS SANITARIS ANTIVECTORIALS

A LA MANCOMUNITAT DE L’ALACANTI

 

Tractament:

  • Desinsectació de paneroles en totes les conduccions de la xarxa de sanejaments dels municipis de la Mancomunitat.
  • Desinsectació de mosquits en qualsevol zona pública dels municipis de la Mancomunitat.
  • Desratització en totes les conduccions de la xarxa de sanejament dels municipis de la Mancomunitat.
  • Puces, xinxes, paparres i qualsevol altra plaga que es detecti i suposi un greu risc sanitari per a la salut pública.
  • Retirada d’eixams de vespes i abelles en zona pública.

Tractaments de prevenció higiènic-sanitaris i control microbiològic contra la presència de legionel·la, en instal·lacions de risc els titulars siguin els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat.

 

CALENDARI SETMANAL DELS TRACTAMENTS PROGRAMATS

La programació setmanal del tractament de plagues dels diferents municipis està exposada a la página d’inici de la web.

 

SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS (temporalment sense servei)

Recollida d’animals abandonats a les vies públiques dels termes municipals mancomunats.